Följ vardagen med min lilla familj med allt vad småbarn och varannan vecka liv innebär!

onsdag 12 december 2012

Snopp och snippa hit och dit.

Jag vet inte vad ni anser men själv börjar jag tröttna på hela genus debatten, han, hon, hen, könsskillnader eller inga alls- det finns en mängd sätt att se på saken.
Själv finner jag det märkligt att det ena måste utesluta det andra, varför inte enas om att vi föds med olika kön men att detta inte innebär att vi måste fortsätta vara slavar under våra egna påhittade könsroller!
Att lära barn att vara stolta över deras kön och lära dem om sina kroppsliga olikheter är bra. Att vi äntligen fått ett namn på det kvinnliga könet, nåja, åtminstone ett namn vi kan lära våra barn att kalla det där hälften av alla människor har mellan sina ben, sånt tycker jag är väldigt bra, sånt är viktigt. Att vi kan säga hen istället för det till någon eller något vi inte kan könsbestäma ser jag inte heller som ett problem- och nej, hen handlar INTE om att våra barn ska växa upp könlösa, lika lite som att pepparkaksgubbar är rasistiska, punkt.
Det är av allra största vikt vi jobbar för att våra barn ska ha samma förutsättningar oavsett om de är födda med snopp eller snippa. Samma förutsättningar till uppmärksamhet på förskolan, val av färg på kläderna och typ av leksaker eller val intressen och hobbys ska få styras av vad barnet tycker är roligt och inte av vad sociala normer tillskrivs ett visst kön. Jag hoppas på att mina barn ska få samma förutsättningar till allt från betyg till lön och i allt annat som fortfarande skiljer pojkar och flickor åt, enbart pga av värderingar och fördomar baserat på kön!
Rosa och blått ska inte bestämma könstillhörighet på mina barn eller deras möjligheter att på lika villkor ta för sig i livet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar